ประวัติส่วนตัว

Boonluea Phittayatharanuwat

E-mail : boonhlua@gmail.com

Mobile : 0854170607

hsh Address : 15/1 mo 8, hdo , Kantararom ,

Sisaket 33130


Career Objective

Being a teacher is my pride. That taught the disciple to have knowledge. And grow a good man with virtue.

Personal Details

Date of Birth : April 14, 1989

Age : 30

Religion : Buddhism

Marital status : Single

Interests special : Computer software and Networking

SKILLS

OS Systems : Windows,Windows Server, Linux, Mac, VMware

Web Application : joomla , wordpress, maxsite

Multimedia Graphic Design : Photoshop , Illustrator, Premiere , Dreamweaver , flash pro , Adobe Audition ,

Network: Router, Switch, Network design, Advance script, Tunnels and vpn (PPTP, SSTP, L2TP, multi LAN, EoIP, OVPN, IPIP, IPSec), PPPOE, Hotspot, Radius Server, PHP Script, QoS & Bandwitdth Management, Caching and Web proxy, Wireless networking (P2P, P2M, WDS, MESH, NSTREAM, NV2), Routing (RIP, OSPF, BGP, MPLS, Static), High Redundancy Networks, Firewall, Vlan, Onsite And Remote Support

Software and Security : MS Office , Anti-Virus

Programing Web Application : PHP, CSS, MySQL

Configuration router, switch : Cisco, Mikrotik, HP, 3com, SMC, Zyxel, Huawei, TP-link, D-link

EDUCATION : Jun 2007 - Mar 2012 Sisaket Rajabhat University

Bachelor of Education

GPA = 2.84

Certification

 • MiKroTik having successfully completed the appropriate training and certification requirements,is hereby recognised as a MiKroTik certified “MTCNA”
 • MiKroTik having successfully completed the appropriate training and certification requirements,is hereby recognised as a MiKroTik certified “MTCUME”
 • MiKroTik having successfully completed the appropriate training and certification requirements,is hereby recognised as a MiKroTik certified “MTCTCE”
 • MiKroTik having successfully completed the appropriate training and certification requirements,is hereby recognised as a MiKroTik certified “MTCTWE”


WORK EXPERIENCE

May 2012 - February 2013

Teacher rate nikomchangtonoang3 school

- Math teacher

- Momputer teacher

- Is an Internet administrator. Computer room

- Hotspot Develop

- Web server development

- File server system development.

November 2013 - December 2013

Teacher rate kapang school

- Math teacher

December 2013 - April 2016

Teacher rate kankusonwattasaart school

- Math teacher

- Computer teacher

- Is an Internet administrator. Computer room

- Hotspot Develop

- Web server Develop

- File server Develop

- The system of online learning Develop.

- Thousands of Develop to check students statistics.

- The system of kindergarten Develop.

- Thousands of school website Develop

- The system of teaching plan management Develop

- E-Learning Develop

- Thousands of electronic office Develop.

May 2016 - present

Teacher rate PornCharoenWittaya school

- Math teacher

Language Skills

Thai : Native

English : Fair

Lao : Fair

การเป็นวิทยากร

อบรม Mikrotik Certification "MTCNA" "MTCUME" "MTCTCE" "MTCWE"

เป็นวิทยากร "basic network" สพม 22 รุ่นที่ 1

เป็นวิทยากร "basic network" สพม 22 รุ่นที่ 2

เป็นผู้ช่วยวิทยากร "MTCNA"

System administrator experience

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ :

 • Configuration Mikrotik router and firewall.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จังหวัดตรัง :

 • Configuration Mikrotik router and firewall.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ :

 • Configuration Mikrotik router and firewall.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22จังหวัดนครพนม :

 • Configuration Mikrotik router and firewall.

โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ :

 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, controller unifi.
 • Setup LAN and WIFI.

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ :

 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.

โรงเรียนโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ :

 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, controller unifi.
 • Setup LAN and WIFI.

โรงเรียนโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, controller unifi.
 • Setup LAN and WIFI.

โรงเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ :

 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.

โรงเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Configuration Cisco switch.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, Log, controller unifi.
 • Setup LAN and WIFI.

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี:

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Configuration Cisco switch.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, Log, controller unifi.
 • Setup LAN and WIFI.

โรงเรียนธรรมโซติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรบุรี :

 • Configuration Mikrotik Load balancec

โรงเรียนปาร์มพัฒนาวิทย์ อำเภอมะนัง จังหวัดสะตูล :

 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.

บริษัท six plus one จำกัด :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Configuration Cisco switch.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, Log.
 • Setup LAN and WIFI.

หกจ. Nb Media net :

 • Setup Network solution.
 • Configuration Mikrotik is Hotspot, Load balance.
 • Configuration Cisco switch.
 • Setup server OS Ubuntu server, Radius, Log.
 • Setup LAN and WIFI.

References

References will be sent on request